Novembre 30, 2023

ajuntamentdaltvila

Organigrama Municipal

Rafael Ruiz

Rafael Triguero Costa

Alcalde

Regidor de Policia Local

 

Gema Marí Planells

 Gema Marí Planells

1ª Tinent d'Alcalde - Àrea de Sostenibilitat

Regidora de Servei d'atenció al ciutadà, Recursos Humans i Recursos Econòmics

Barri de Sa Colomina

 

Catiana Fuster Contell

Catiana Fuster Contell

2ª Tinent d'Alcalde - Àrea Social

Regidora d'Educació, Joventut i Protecció Civil

Barri de Sa Capelleta

 

Blanca Hernández García

 Blanca Hernández García

3ª Tinent d'Alcalde - Àrea de Modernització i Transformació

Regidora de Vies Públiques, Obres i Mobilitat

Barri des Clot

 

Jordi Grivé Cardona

 Jordi Grivé Cardona

4t Tinent d'Alcalde - Àrea d'Embelliment i Transició Energètica

Regidor de Medi Ambient, Neteja i Edificis

Barri de Can Escandell

 

María Dolores Penín Jardón

 María Dolores Penín Jardón

Regidora de Benestar Social

Barri de Cas Serres

 

Juan Flores Jiménez

 Juan Flores Jiménez

Regidor d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni Històric i Habitatge

Barri de Dalt Vila, La Marina i Sa Penya

 

Rubén Sousa Muñoz

 Rubén Sousa Muñoz

Regidor de Ciutat Intel·ligent, Transport Públic,

Fons i Projectes Europeus 

 

Barri de l'Eixample

 

M. del Carmen Domínguez Arellano

M. del Carmen Domínguez Arellano

Regidora d'Arxiu, Normalització, Cultura, Patronats i Biblioteca

Barri de Ses Figueretes i Puig des Molins

 

Laura Planells Caña

Laura Planells Cañas

Regidora de Comerç, Turisme i Mercats

Barri de Es Pratet

 

Ana Ferrer Prohías

Ana Ferrer Prohías

Regidora d'Esports

Barri de Talamanca, Illa Plana,

Av. de Santa Eulària i Passeig Joan Carles I

 

Francisco José Torres Haro

Francisco José Torres Haro

Regidor de Festes, Participació i Barris

Barri de Platja d'en Bossa

 

Sara Barbado Sánchez de Molina

Sara Barbado Sánchez de Molina

Regidora d'Infància, Igualtat i Majors

Barri de Es Viver

 

Juan Clapés Ribas

Juan Clapés Ribas

Regidor d'Informàtica, Digitalizació i Simplificació Administrativa

Barri de Can Misses

 

Manuel Jiménez Roig

Manuel Jiménez Roig

Regidor de Jardins, Platjes, Cementiris i Protecció Animal

Barri de Can Cifre i Cas Mut

 

 

 

 

 

 

 

Eivissa Crea

Què és “Eivissa Crea”?
L’objectiu d’EIVISSA CREA és sensibilitzar cap a l’autoocupació i la motivació empresarial i oferir assessorament i serveis a les persones amb esperit emprenedor durant les diferents fases del procés per a crear la pròpia empresa, des de la definició de la idea i l’anàlisi de la viabilitat, fins a la consolidació.

Serveis que ofereix Eivissa Crea

* Sensibilització i foment de l’esperit emprenedor en tots els àmbits i col·lectius.
* Suport personalitzat i individualitzat a la persona emprenedora en el procés de creació d’empreses, des de la idea de negoci fins a la constitució i posada en marxa (estudis de viabilitat, desenvolupament de plans d’empresa assessorament sobre finançament, ajuts i subvencions).
* Foment de la creació d’empreses d’economia social (suport a la creació de cooperatives de treball).
* Accés a consultes gratuïtes amb professionals col·legiats (advocats, aparelladors, arquitectes, economistes, enginyers, graduats socials, pèrits).
*Viver d’empreses, estructura d’acollida temporal pensada per ubicar empreses durant la fase inicial de l’activitat empresarial a un cost molt inferior al preu de mercat i amb serveis d’assessorament i suport professional individualitzat.
* Suport a la consolidació d’empreses existents per enfortir la seua capacitat de creixement.
* Tallers temàtics i activitats formatives en diverses àrees d’interès empresarial.

El conveni signat l'any 2016 entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Ajuntament d’Eivissa per impulsar el foment de l’esperit emprenedor a Eivissa per la promoció de polítiques actives d’ocupació, la promoció económica i el desenvolupament local permet oferir totes les actuacions d’Eivissa Crea a la ciutadania de tota l’illa. L'aportació del Consell d'Eivissa per a l'any 2020 fou de 30.000€, mentre que l'aportació per a 2021 és de 20.000€.

Regidories
Nombre d`articles:
12
Recursos Humans
Nombre d`articles:
3
Història
Nombre d`articles:
1
Comunicació Municipal
Nombre d`articles:
1
Empreses concessionàries
Nombre d`articles:
4
Organismes Municipals
Nombre d`articles:
4
Grups polítics
Nombre d`articles:
7
Actes institucionals
Nombre d`articles:
204
Fills Il·lustres
Nombre d`articles:
22
Edictes
Nombre d`articles:
1
Pressupostos
Nombre d`articles:
14
Alcaldia
Nombre d`articles:
2
Fill adoptius
Nombre d`articles:
11
Comptes
Nombre d`articles:
12
Període mitjà de pagament
Nombre d`articles:
1
Personal eventual
Nombre d`articles:
1
Ple
Nombre d`articles:
1
Convenis
Nombre d`articles:
1
Modificació dels pressupostos
Nombre d`articles:
1
Contractes Menors
Nombre d`articles:
1
Informes sobre morositat
Nombre d`articles:
1
Regidors
Nombre d`articles:
0
Resolucions judicials
Nombre d`articles:
1
Modernització
Nombre d`articles:
5
Liquidacions
Nombre d`articles:
7
Estructura municipal
Nombre d`articles:
2
Junta de Govern Local
Nombre d`articles:
2

Equip de govern

Grup d'oposició