Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Canvi sentit avingudesL’Ajuntament d’Eivissa ha presentat la segona fase del projecte de canvi de sentit de les avingudes que suposarà el desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbana. L’objectiu és guanyar en seguretat, donar major fluïdesa al trànsit urbà i augmentar el nombre d’aparcaments. A més, les obres suposaran l’asfaltament de les principals avingudes i la instal·lació de nova senyalització de trànsit. Les obres començaran a l’octubre i tindran un termini de dos mesos.  

La segona fase del canvi de sentit d’avingudes suposarà el canvi de sentit de l’Avinguda Bartomeu Rosselló en direcció cap a l’Avinguda Santa Eulària, convertir  Ignasi Wallis en una via només d’entrada  i fer de l’avinguda de Santa Eulària una via de sortida de la ciutat.

El projecte passarà a exposició pública, es publicarà al BOIB i es donaran 15 dies per a la presentació d’al·legacions. També es preveu demanar informes a totes les entitats i institucions relacionades amb aquests canvis, d’aquesta manera, es demanaran informes a la demarcació de Costes, a l’Autoritat Portuària i al Consell d’Eivissa.

La tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Eivissa, Elena López, ha explicat que aquesta proposta procedeix del Pla de Mobilitat de la ciutat aprovat a l’anterior legislatura progressista, al 2008 que s’ha actualitzat mitjançant un estudi per veure les necessitats actuals.
La regidora d’Urbanisme i Vies públiques ha afirmat que, tot i que es tracta d’un projecte d’envergadura,  “les obres son senzilles en la seva execució i que en aproximadament, unes vuit setmanes, s’asfaltaran, repintaran, senyalitzaran i canviaran els cicles semafòrics de les vies més importants de la ciutat”.

Per la seva banda el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Eivissa, Juanjo Hinojo, ha destacat que “amb aquest canvis de sentit es guanyarà en fluïdesa, seguretat i la ciutat guanyarà aparcaments”.

Entre els aspectes que milloraran la fluïdesa hi destaca el canvi als principals semàfors dels creuers, com el situat a l’encreuament de les avingudes Ignasi Wallis amb Isidor Macabich i Bartomeu Rosselló, que s’acurçarà la seva durada. A més, a aquest encreuament s’hi afegirà un pas de vianants en diagonal entre l’acera esquerra de l’avinguda Ignasi Wallis i l’acera dreta de l’avinguda Bartomeu Rosselló per tal de fer un pas natural per als vianants.  
Per tal de millorar aquesta fluïdesa s’instal·larà un nou semàfor a l’avinguda Ignasi Wallis amb Carles III. Amb aquesta mesura es millorarà la circulació tant dels vehicles com dels vianants, augmentant també la seva seguretat.

L’estudi realitzat també recomana l’eliminació dels girs a l’esquerra que son un dels motius d’accidents al nucli urbà. D’aquesta manera, amb l’eliminació dels girs a l’esquerra, es guanya en fluïdesa i  en seguretat.
El regidor de Mobilitat, Juanjo Hinojo ha explicat que “els girs a l’esquerra són els més insegurs i els que provoquen més accidents”, amb aquesta mesura s’acabarà amb un dels punts negres de la ciutat, que és a l’avinguda Santa Eulària amb Joan Castelló Guasch”.

Per altra banda, amb el canvi de sentit de les principals avingudes de la ciutat, es preveu incrementar el nombre de places d’aparcament i es guanyaran entre 110 i 120 nous aparcaments a la ciutat.

Pel que fa a la parada de taxis de l’avinguda Bartomeu Rosselló, es traslladarà al marge dret de l’avinguda Santa Eulària, de tal manera que quedarà més a prop del port i tindrà una sortida de la ciutat més ràpida i senzilla.

Amb l’execució d’aquest projecte es preveu asfaltar les principals avingudes de la ciutat, s’implementaran nous semàfors, es canviaran semàfors antics per nous i la resta es reprogramaran.

La segona fase del canvi d’avingudes té un pressupost de sortida d’un milió dos-cents mil euros, i les obres es començaran a executar el mes d’octubre i tenen un termini de dos mesos.

Des de l’Ajuntament s’han calendaritzat reunions amb l’oposició, associació de veïns de la Marina i comerciants i vesins de l’avinguda de Santa Eulària, col·lectius com els taxistes i transportistes, la Autoritat Portuària i el Consell d’Eivissa per explicar l’execució d’aquest projecte. Durant aquest procés, l’objectiu és rebre comentaris i suggeriments per millorar  i introduir-les al projecte final.

Enllaç a:
· Plànols de mobilitat
· Tall de veu de la tinent d’alcalde, Elena López
· Tall de veu del regidor de Mobilitat, Juanjo Hinojo