Juliol 15, 2024

ajuntamentdaltvila

Mesa Sectorial Policia LocalA la reunió de la Mesa Sectorial de la Policia Local d’Eivissa mantinguda el dijous 6 d'abril amb membres de l’equip de govern municipal, s’ha posat de manifest que dos de les tres propostes presentades la passada setmana no eren viables, després de que hagin estat revisades pels serveis jurídics de l’Ajuntament d’Eivissa.

L’Ajuntament d’Eivissa ha presentat una oferta als sindicats policials que implica un augment de 150 euros a 225 euros bruts el plus de prolongació de la jornada per tal de satisfer la reivindicació d’equiparar aquest plus al d’altres policies locals de l’illa.  

Donat que els representants sindicals presents a la taula no han arribat a un acord unànime, han entès que el més adient era sotmetre a votació aquest acord en una assemblea de la Policia Local que es celebrarà el divendres dia 7 d’abril, a les 12.00 hores.
Esta previst que els representants sindicals i l’equip de govern es tornin a reunir el mateix divendres a les 18 hores.
Per part de l’equip de govern s’entén que la proposta és la millor que es pot donar tenint en compte les limitacions normatives imposades per l’Estat  i s’espera que la majoria dels agents acceptin aquest acord, que podria entrar en vigor en un curt termini de temps.

Enllaç a:
· Tall de veu de la regidora de Seguretat Ciutadana i RRHH, Estefania Torres