Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Presentació pressupostosEs tracta del pressupost més alt i un dels més inversors dels que ha tingut mai la institució. S’han previst inversions a la ciutat per valor de 7 milions d’euros, un 1,4 % més respecte a l’any passat.

L’Alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz i el tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Alfonso Molina, han presentat avui els pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa per a l’any 2018. La institució disposarà d’un pressupost de 58 milions d’euros, 800 mil euros més que l’any 2017.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha afirmat que els pressupost per a 2018 “és el pressupost més alt de la història d’aquest ajuntament i un dels més inversors de la història, amb un capítol d’inversió que es situa en els 7 milions d’euros”.

L’Ajuntament d’Eivissa continua amb el pla d’amortització del deute que es va iniciar fa dos anys i per al 2018 no es demanarà cap préstec bancari per quadrar els comptes; és a dir, que tota la inversió de 2018 es farà amb recursos propis.

Amb el pla d’amortització, enguany s’han amortitzat aproximadament 12 milions de deute, la qual cosa incidirà en que es paguin molt menys interessos als bancs, passant dels 600.000 euros d’enguany als 130.000 euros que es pagarà al 2018.

D’entre les principals inversions que s’ha programat durant el 2018, destaquen dos grans projectes, fruit dels compromisos amb la ciutat, el primer d’ells es la Casa de la Música, per a la que s’ha programat ja una primera anualitat d’1,2 milions d’euros. En aquest sentit, una vegada escollit el projecte guanyador i redactat el projecte executiu, l’objectiu és iniciar les obres durant el 2018. L’obra, que es planteja com a plurianual, i espera comptar amb finançament d’altres administracions. Tot i això, amb el Govern Balear i el Consell Insular, l’Ajuntament d’Eivissa ja estableix el seu compromís econòmic amb una partida important per tirar endavant aquest projecte.

L’altre projecte es el de la reforma del passeig de ses Figueretes, pel que queda fixada una partida de 800.000 euros al pressupost de 2018. En aquest cas, s’està pendent de la confirmació que serà inclòs a la relació de projectes cofinançats amb l’impost de turisme sostenible, però per fer-ho possible ja es deixa consignada l’aportació de l’Ajuntament d’Eivissa.

Per a l’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, “aquest és un projecte molt il·lusionant i que, després de solucionar el greu problema de l’emissari de Talamanca, ara toca posar el focus en la remodelació del passeig de ses Figueretes, tant necessària per a veïns i empresaris”.

Altres actuacions incloses al pressupost de 2018 son la instal·lació d’un nou parc infantil a la plaça de sa Tarongeta, a la zona centre de la ciutat, on el Pla de la Infància ja va marcar que la ciutat té un dèficit important d’espais d’esbarjo per als petits, i on es farà una inversió de 150.000 euros que, juntament amb la remodelació que hi ha prevista al parc infantil de l’avinguda de Sant Jordi, sumen un total de 230 mil euros per a nous parcs infantils. Amb aquesta nova inversió ja seran 4 nous parcs infantils fets a la ciutat durant aquesta legislatura, els dos ja esmentats, el d’Illa Plana que acaba de començar fa uns dies l’obra i el de Can Misses que està pendent de licitació, més totes les millores que s’han fet a la resta.

Per millorar el servei a la ciutadania i la imatge de la ciutat, també es durà a terme la instal·lació d’un sistema de drenatge al llac del Parc de la Pau amb una inversió de 80.000 euros. Aquesta instal·lació constantment precisa d’una neteja perquè el sistema de drenatge està romput;

50.000 euros per renovar els banys públics des Soto Fosc, banys que es trobaven tancats i fora de servei i que des de fa dos anys estan donant servei a turistes i residents però que ara, degut en gran part al seu ús intensiu necessiten una important posada a punt.

Destacar també l’increment de 60.000 euros de la partida d’ajuda a cooperació internacional mantenint així el compromís de l’Ajuntament d’Eivissa i confirmant que, a mesura que l’economia va millor, s’ha de ser solidaris i augmentar també el suport als que no tenen tanta sort.

Pel que fa al capítol de personal, l’alcalde d’Eivissa ha ressaltat que el proper any no hi haurà cap moviment significatiu a les partides degut a les normatives nacionals que impedeixen créixer en recursos humans tot i les moltes necessitats que té l’Ajuntament d’Eivissa tenint els comptes absolutament sanejats.

L’alcalde ha afirmat que “no ens cansarem de fer-ho perquè és un autèntic clamor de les entitats locals, el no desbloquejar aquesta situació és un greu error polític precisament en un moment en que la ciutadania reclama més i millors serveis per part dels ajuntaments a les que som les institucions més properes als ciutadans, i, per aquest motiu, la qüestió relativa al personal es manté sense cap novetat.”

Per la seva banda, el tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Alfonso Molina, ha destacat que son uns pressupostos que posen per davant les persones, amb un increment del pressupost d’un 13,8 % respecte al pressupost de l’any passat, en actuacions en les àrees de Benestar Social, Esports i Cultura. “És la pujada més significativa i coherent amb la visió d’aquest equip de govern de invertir en temes relacionats directament amb les persones”, ha dit Molina.

Als pressuposts també s’ha previst l’increment salarial dels funcionaris en funció de les decisions que prengui el Ministeri d’Administracions Públiques, amb una pujada d’un 1’5 % del salari dels treballadors i de dos trams de 0’25 punts en funció del creixement del PIB.

S’han dotat també partides que donaran resposta immediata als convenis proposats pel SOIB pel que fa als programes de Joves Qualificats i els de facilitar feina a majors de 45 anys.

El tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Alfonso Molina, ha afirmat que “per a nosaltres, aquest pressupost es el de continuació d’un projecte d’aquest equip de govern per tal d’acabar la legislatura amb deute 0 i la previsió del cost del deute públic de l’Ajuntament baixa un 53’ 65 %”. D’aquest manera, el cost del deute d l’Ajuntament d’Eivissa ha passat de 3 milions d’euros al 2017 a pressupostar un deute de 1,4 milions d’euros per al 2018. Aquest estalvi permetrà, augmentar la partida d’inversions dedicant majors recursos econòmics a la ciutat, sense recórrer a un endeutament addicional”.

Altres inversions previstes als pressupostos d’enguany destacables son l’increment en la partida de cementiris per a la construcció de nous nínxols, la renovació del parc mòbil de la Policia Local, la inversió de 600.000 euros en el departament de Vies Públiques i la continuació amb el programa de desenvolupament de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament d’Eivissa del que s’obtenen importants resultats operatius i també els relacionats amb l’estalvi econòmic.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz i el tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda, Alfonso Molina, han volgut agrair la feina dels equips tècnics de les diferents regidories per la gran feina de elaboració tècnica dels pressupostos que permetrà la seva aprovació al mes d’octubre i que es puguin començar a implementar les partides i nous projectes al mes de gener de 2018.

Els pressupostos de l’Ajuntament d’Eivissa per a 2018 s’aprovaran al ple extraordinari que tindrà lloc el proper dia 31 d’octubre.

Enllaç a:
· Presentació pressupostos en pdf