Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

EdificisEls propietaris dels immobles tenen un termini de 5 anys per presentar el primer informe, que després haurà de ser revisat periòdicament cada 10 anys.

El ple de l’Ajuntament d’Eivissa va aprovar el passat dijous de manera definitiva la nova ordenança municipal d’Informe d’Avaluació d’Edificis, una normativa obligatòria que regula l’estat de conservació dels immobles més antics de la ciutat, les condicions funcionals de l’edifici, l’accessibilitat i l’eficiència energètica del mateix.

La nova ordenança, amb la que l’Ajuntament s’adequa a la normativa obligatòria, estableix que els propietaris d’edificis amb antiguitat superior a 50 anys han de presentar aquest informe d’avaluació d’edificis per primera vegada en un termini màxim de 5 anys, així com un informe periòdic posterior cada 10 anys.

L’objectiu d’aquesta normativa no és només garantir la seguretat de les construccions antigues del municipi, sinó també avançar la possible solució de problemes que amb el temps poden ser greus. Aquests controls tècnics periòdics ajuden a conèixer les patologies dels edificis i són de gran utilitat per diagnosticar i ajudar a portar a terme actuacions immediates per evitar que la seva demora incrementi el cost de reparació. D’aquesta manera s’aconseguirà una millor conservació general de l’edificació suposant una major seguretat.

Els edificis amb una antiguitat igual o superior a 50 anys hauran de dur a terme el primer informe en el termini màxim de 5 anys des de la data en que compleixin aquesta antiguitat o dins els terminis específics que es concedeixi al propietari de l’edifici quan sigui requerit de forma expressa per l’Ajuntament d’Eivissa. Els edificis que hagin estat sotmesos a obres de rehabilitació integral s’entén que tendran l’antiguitat corresponent al termini de finalització de les obres de millora.

Els immobles que es trobin en el Conjunt Històric del municipi o en la seua zona d’entorn es sotmetran a la primera avaluació amb caràcter preferent, per tant, al municipi d’Eivissa, els primers que tindran Informe d’Avaluació d’Edifici seran els edificis dels barris de  sa Penya i la Marina.

Des de l’Ajuntament s’ha editat un tríptic explicatiu sobre l’Informe d’Avaluació d’Edificis, que es pot demanar als principals edificis municipals i que es repartirà pels barris de sa Penya i la Marina.

Els propietaris d’edificis no protegits que no presentin l’informe en temps i forma poden ser sancionats amb quantitats que van dels 600 als 1.500 euros. En el cas dels edificis catalogats o protegits la sanció pot arribar fins als 2.999 euros.