Febrer 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Conveni Aliança Mar BlavaL’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz i representants de l’associació Alianza Mar Blava han signat avui un conveni de col·laboració per a la protecció del municipi i el seu àmbit davant projectes d’exploració d’hidrocarburs al Mediterrani nord-oriental.

En aquest sentit, l’Ajuntament d’Eivissa considera necessari contribuir al finançament de l'Alianza Mar Blava per la seua implicació en la defensa de l’illa d’Eivissa davant les amenaces que suposen el projectes d’explotació d’hidrocarburs i per la seua capacitat d’agrupació i representació de tots els sectors presents a l’illa: administracions, sector privat i organitzacions sense ànim de lucre.

Per la seva banda, l’associació Alianza Mar Blava, porta a terme feines d’identificar, denunciar i vigilar temes d’importància, que afectin al desenvolupament d’aquells projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs que puguin posar en perill la biodiversitat, els ecosistemes i el medi ambient marí en general. També desenvolupen i porten a terme projectes per informar sobre la protecció, conservació i coneixement de la biodiversitat, els ecosistemes i el medi ambient marí en general.
També s’impliquen en accions per a augmentar la consciència pública i el coneixement de quants projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs, que puguin afectar a la societat balear, a través, entre d’altres, dels seus propis mitjans de difusió, els mitjans de comunicació, programes educatius i de formació, l’organització de cicles de conferències i altres activitats similars.

L’Ajuntament d'Eivissa aportarà a  l’Associació Alianza Mar Blava la quantitat de 6.000,00 € per a les despeses derivades de la realització de les activitats objecte d'aquest conveni.