Mai 25, 2024

ajuntamentdaltvila

Pagament serveis socialsLa regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa ha incorporat targetes de prepagament com a nou mètode d’accés a prestacions dels Serveis Socials que permeten, a les persones preceptores d’una ajuda econòmica per part dels Serveis Socials, poder fer el pagament de la compra a través dels datàfons.

Amb aquesta millora es garanteix la disponibilitat de l’ajuda de forma immediata en el moment que es fa entrega de la targeta de prepagament. La persona rep una targeta carregada amb l’import sol·licitat pel seu treballador social de referència i pel concepte pel qual s’ha acordat l’ajuda. Amb la targeta podrà dirigir-se directament al proveïdor que esculli tenint garantit l’accés als productes de forma anònima i igualitària com a qualsevol altre ciutadà.

El procediment anterior era l’expedició d’un txec bancari per part dels Serveis Socials que l’usuari havia de cobrar a una sucursal bancària havent-se d’identificar per cobrar l’import de l’ajuda que li havia estat concedida.

Amb la implementació d’aquest nou mètode, l’ús del taló bancari s’ha reduït utilitzant-se tan sols en situacions excepcionals. A més, el sistema permet garantir en la seva totalitat que no hi haurà errors en el moment de la justificació de l’ajuda per part de la persona beneficiària i el professional, ja que hi ha un seguiment electrònic de la targeta.

Les ajudes socials que es tramiten des de la regidoria de Benestar Social pels ciutadans van destinades a la cobertura de necessitats bàsiques, és a dir, alimentació, llum, aigua, gas, allotjament, medicaments, pròtesi i ortesis, menjadors escolars i roba, entre d’altres.

Per a l’any 2018 el pressupost amb el que compta la regidoria per aquests conceptes és de 395.000€, amb un increment de pressupost de 100.000€ respecte a l’any 2015.

El tinent d’alcalde de Benestar Social de l’Ajuntament d’Eivissa, Joan Ribas afirma que “la introducció de les targetes prepagament i les noves mesures permeten fer un pas en la qualitat i l’atenció a les persones que utilitzen els  Serveis Socials”

Amb aquestes noves mesures, es segueix la millora continua de la gestió de la Regidoria de Benestar Social, assolint processos més segurs i eficients pels ciutadans a qui es dona servei i pels propis professionals que treballen amb ells.
En aquest sentit, les noves mesures es sumen a la implementació de nous programes informàtics per a la gestió del Servei d’Ajuda a Domicili (Jano), la implementació de la Història Social Integrada (HSI) com a eina de treball pels professionals i que està interconnectada via web amb la majoria de serveis socials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i terminals que permeten el seguiment de la tasca que es porta als domicilis de les persones majors del municipi dins el Servei d’Ajuda a Domicili.