Juny 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Estadi Can MissesUn total de 7 empreses es presenten al concurs per a les obres de reparació i impermeabilització de l’estadi de Can Misses i 2 per a la renovació de la pista d’atletisme. Les obres de les dues instal·lacions esportives s’iniciaran aquest estiu.

L’Ajuntament d’Eivissa ha rebut un total de 7 sol·licituds d’empreses per a optar a la restauració, reparació i impermeabilització de les grades i la instal·lació de nous seients a l’estadi de Can Misses. També s’han rebut dues propostes per a la renovació completa de la superfície sintètica de la pista d’atletisme.

L’estadi de Can Misses es una instal·lació esportiva que va ser construïda l’any 1991. Al llarg dels anys, des que van començar a pruir-se filtracions, s’han fet diverses accions de reparació com són el segellat de les juntes entre grades amb tela asfàltica acabada amb pintures impermeables i reomplir amb morter les zones on s'estancava l’aigua. Actuacions que han funcionat en principi però  amb el pas del temps hi ha tornat a entrar l’aigua.

El projecte que es realitzarà a les graderies de l’estadi de Can Misses contempla la reparació, impermeabilització i col·locació de seients i es desenvoluparà, primer amb l’extracció dels seients, restauració de les esquerdes i trencadures, anivellament del terra, neteja de la grada i impermeabilització. Posteriorment s’ha projectat la col·locació de seients de PVC de color vermell als mòduls centrals de la grada amb la paraula Eivissa en color blanc. En total es col·locaran 1.678 seients dels quals 1.489 seran vermells i la resta blancs. 

Pel que fa a la pista d’atletisme, es preveu la renovació completa de la superfície sintètica de la pista, que consta de 8 carrers, i la zona de salt.

Es tracta de dues instal·lacions de referència a nivell insular donat que és l’única pista d’atletisme de tota l’illa i l’únic estadi amb capacitat per a més de 5.000 espectadors, fet que a més serveix per potenciar i promoure esdeveniments de turisme esportiu i atreure la celebració d’esdeveniments esportius fora de la temporada turística.

Les dues obres es realitzaran gràcies al conveni signat amb el Consell Insular d’Eivissa amb un pressupost total de 600.000 euros.
Les obres a les dues instal·lacions esportives es realitzaran durant l’estiu per tal de no interferir en les competicions de manera que, al començament de la temporada esportiva, estiguin enllestides.

Enllaç a:
· Projecte Can Misses