abril 22, 2024

ajuntamentdaltvila

Fons FederEl projecte ‘Ibiza cohesión social e integración de barrios’, presentat per l’Ajuntament d’Eivissa als Fons FEDER, rebrà un total de 7’9 milions d’euros per a inversions a la ciutat. Del total de les inversions, 4,6 milions d’euros aniran destinats a la rehabilitació i el foment de l’habitatge digne i la millora de zones comunes dels barris.

L’Ajuntament d’Eivissa rebrà durant els propers anys 7,9 milions d’euros per desenvolupar el projecte ‘Ibiza, cohesión social e integración de barrios’, iniciativa presentada a la tercera i darrera convocatòria de Fons FEDER a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública per al finançament de Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat (EDUSI). El projecte d’aquest ajuntament ha set l’únic seleccionat a Balears, tot i que els ajuntaments de Calvià i Inca també s’havien presentat a aquesta convocatòria.

Les principals línies d’actuació  del projecte Ibiza cohesión social e integración de barrios van encaminades a aconseguir una ciutat participativa i intel·ligent amb l’impuls de l’administració electrònica; una ciutat accessible, sostenible i eficient amb la implantació del pla de mobilitat sostenible i assegurar una ciutat habitable i cohesionada amb la posada en marxa de projectes de rehabilitació i foment de l’habitatge digne i de la integració social.

Els barris on es faran les principals inversions són Ses Figueretes, Es Viver, barris de Platja den Bossa (tres del municipi d’Eivissa, Can Bossa, Ca les Ànimes i la Punta,  i un barri al municipi de Sant  Josep de sa Talaia, concretament el barri de Platja den Bossa), Cas Serres i els barris de Can Cantó, es Putxet i Ca n’Escandell. A més, el projecte inclou actuacions que repercutiran en la població de la resta del municipi d’Eivissa, pel que s’estima que el número de persones residents als dos municipis que es beneficiaran d’aquests fons europeus superarà els 32.000 habitants.

En particular, es prioritzaran els col·lectius més desafavorits i identificats: joves amb abandonament escolar prematur, persones majors en risc d’exclusió, població aturada a l’hivern, població immigrant  i altres col·lectius en situació desafavorida.

L’inici del projecte està previst per aquest mateix 2018 i la finalització del mateix està calendaritzada per al quart trimestre de 2023. L’Ajuntament d’Eivissa rebrà dels fons FEDER per a dur a terme accions concretes un total de 7´9 milions d’euros.

L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, ha explicat que l’equip de govern municipal havia realitzat molta feina interna durant els darrers mesos per preparar bé la convocatòria, realitzar un bon projecte i així tenir opcions reals d’accedir al finançament europeu. ‘Aquest projecte suposa un abans i un després a la nostra ciutat perquè s’invertirà a barris que històricament han estat oblidats. L’objectiu principal és, d’una banda, que a la nostra ciutat només hi hagi ciutadans de primera, i d’altra, executar una sèrie d’inversions que ens facin capdavanters’.

A continuació us resumim les principals línies d’actuació del projecte "Ibiza cohesión social e integración de barrios":

Fomentar una ciutat participativa i intel·ligent

Foment de l’ús de l’administració electrònica.
Desenvolupar eines per fomentar l’ús de l’administració electrònica. Les TIC permetran millorar la transparència, l’eficiència i la participació (comunicació Ajuntament – ciutadania) i el voluntariat.

Optimització intel·ligent de la gestió de la ciutat
Implantar eines smart per control i telegestió dels serveis i la qualitat urbana (energia, aigua, mobilitat), mitjançant les TIC per millorar la gestió en temps real. També preveu implantar les eines smart per gestionar l’ús d’aparcaments dissuasius.

Generar ciutat accessible, sostenible i eficient

Implantació del PMUS i millora de l’accessibilitat.
Desenvolupar un pla estratègic d’aparcaments urbans així com un pla de millora de l’accessibilitat, camins per invidents i reducció de barreres arquitectòniques.

Millora de l’eficiència energètica.
Es desenvoluparà un diagnòstic i planificació estratègica d’actuacions i eficiència energètica prioritàries. L’Ajuntament promourà l’autoconsum d’energia solar en equipaments educatius i esportius amb grans cobertes.
L’actuació sobre els edificis públics i la comunicació de l’estalvi servirà d’exemple per promoure la rehabilitació i les renovables en el sector privat residencial dels barris on es duu a terme el projecte. La finalitat és contribuir als objectius assumits a nivell autonòmic, estatal i europeu de la reducció de les emissions en un 20% l’any 2020.

Protecció i desenvolupament del patrimoni cultural i natural
La rehabilitació i impuls per a ús sociocultural del patrimoni i l’espai públic té com objectiu ser un impuls a la dinamització econòmica i sociocultural durant tot l’any, a Dalt Vila per una banda, el passeig de ses Figueretes per altra, fomentant la creació de nova activitat econòmica que desestacionalitzi i mantingui vius tot l’any aquests espais urbans i contribueixin a descongestionar els mesos on hi ha més afluència turística. També es preveu treballar en la divulgació de la posidònia i dels seus valors per protegir un dels actius naturals més importants del municipi, com són les platges.

Millora de l’entorn urbà i el seu medi ambient.
Es treballarà en millorar l’accessibilitat dels carrers dels barris on es desenvoluparà el projecte i s’equilibrarà la disponibilitat de zones verdes i equipaments d’aquests.
S’invertirà en reduir la generació de residus mitjançant campanyes de prevenció, reciclatge i reutilització, especialment durant la temporada turística.

Ciutat habitable i cohesionada

Rehabilitació i foment de l’habitatge digne
Es desenvoluparà un procés de rehabilitació integral d’habitatges i zones comuns en els barris que tinguin indicadors més alts d’exclusió social. A més es continuarà amb la lluita contra la pobresa a través de l’adquisició i rehabilitació d’habitatges en mal estat.

Impuls del comerç Local, formació ocupacional i l’emprenedoria
Es millorarà la formació de les persones treballadores, es treballarà per adequar les capacitats de les persones treballadores a les necessitats de les empreses a través d’accions de formació, orientació i de generació directa o indirecte d’ocupació.
El Viver d’Empreses municipal actuarà com a motor de l’emprenedoria i la innovació. S’oferiran cursos de formació específics per a joves i dones en risc d’exclusió social. Es fomentarà el talent per reduir l’abandonament escolar prematur.

Foment de la cohesió i inclusió social
El treball en aquest sentit es desenvoluparà a partir de l’increment de les activitats en favor de la inclusió i la cohesió social més que en la prestació de nous serveis socials o assistencials. Es desenvoluparan activitats de dinamització sociocultural que permetin als nouvinguts una millor inclusió a la societat. Aquesta actuació afavoreix la cohesió social a barris amb un nombre important de nouvinguts on hi ha una multiculturalitat important. Aquestes intervencions ajudaran a reduir la bretxa social.

Aquestes tres línies d’acció donen resposta a cinc reptes marcats per l’equip de govern com a prioritaris de cara al futur: Foment d’una economia transversal, de qualitat i menys estacional; ciutadania en el centre de l’espai públic; mitigació i adaptació al canvi climàtic; foment de la inclusió de les comunitats i protecció del dret a l’habitatge digne i cohesió social.

Enllaç a:
· Tall de veu de l'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz