Juliol 12, 2024

ajuntamentdaltvila

TalamancaL’Ajuntament d’Eivissa ha adjudicació els lots per a la ocupació temporal de les platges del municipi. Del total de 15, s’han adjudicat 4 lots d’ocupació temporal de les platges, a altres 5 se’ls hi ha donat un termini de 3 dies per a la presentació de documentació que se’ls havia requerit i 5 deserts, aquests lots són els que s’ofertaven per a serveis d’hidrojets, un del servei de caiac i el lot del quiosc, hamaques i para-sol del a Platja des Viver. Aquests 5 lots sortiran a licitació.

D’altra banda, l’adjudicatari proposat per l’Ajuntament del lot 13 ha renunciat, notificant-se a la següent proposta d’adjudicació de l’Ajuntament per a que presenti la documentació.

L’ocupació de les platges del municipi d’Eivissa no sobrepassarà un 30%, mantenint el mateix espai ocupat que als darrers anys i sense que hagi creixement, essent fins a un 50% l’espai que legalment es pot ocupar. Una vegada s’hagin adjudicat els 10 lots el nombre total d’hamaques finalment serà de 630 hamaques i 310 para-sols distribuïts entre Platja d’en Bossa, ses Figueretes i Talamanca.

Lots de Platja