Juliol 14, 2024

Exp. Núm 1547/2024

Serveis d'assistència tècnica, econòmica-jurídica per a la elaboració de documents preparatoris per a la licitació de la concessió d'obra pública d'aparcament soterrat i local comercials en Boulevard Abel Matutes i accès a la carretera E-10.

Procedi​ment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

 

 

 

 

Exp. Núm 1587/2024

Servicios para la redacción de proyecto básico, de ejecución y dirección de las obras para la finalización del proyecto del área del Paseo de Vara de Rey y plaza del parque, conjunto histórico de Ibiza, cofinanciado en el marco del instrumento de financiación Next Gen Eu, RD 1074/2021 para financiar proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico

Procedi​ment: Obert simplificat

Criteris d'adjudicació: Varis criteris d'adjudicació.

Enllaç al perfil del contractant de la Plataforma de l'Estat

 

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319