Juliol 14, 2024

Exp. Núm. 38886/2023

“Subministrament de jocs infantils i paviment de seguretat en el CEIP Sa Graduada i Can Cantó”

Procediment: Obert simplificat
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Exp. Núm. 35195/2023

"Servicio de gestión y vigilancia del depósito municipal de vehículos 2023-2027"

Procediment: Obert
Criteris: varis criteris d'adjudicació
Enllaç al perfil del Contractant de la Plataforma de l'Estat:
· Plataforma de l'Estat

Expedients en licitació
Nombre d`articles:
117
Expedients adjudicats
Nombre d`articles:
319