Juliol 22, 2024
Portal de Transparència

E. Transparència en matèria d'urbanisme, obres públiques i medi ambient

56. Es publica informació precisa de la normativa vigent en matèria de gestió urbanística de l'Ajuntament.
· Pla general d'Ordenació Urbana vigent

57. Es publiquen els projectes, els plecs i els criteris de licitació de les obres públiques.
Es publiquen tant a la secció Perfil del Contractant com, des del 20 d'agost de 2015, a la Plataforma de Contractació de l'Estat.

58. Es publiquen les modificacions, reformats i complementaris dels projectes de les obres més importants (mitjançant un enllaç directe i específic a la web) (si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament en la web).
Actualment no s'ha fet cap modificació. En cas d'haver-ni alguna es penjarà aquí mitjançant un enllaç directe.