Febrer 04, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

aspandifconveniL’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, i José Luis Jofre, president de l’Associació de Pares de Nens i Adolescents Siscapacitats d'Eivissa (ASPANADIF), han signat aquest matí un conveni de col·laboració amb l’objectiu de promoure i desenvolupar programes d’inserció sociolaboral i educatius. ASPANADIF és una entitat sense ànim de lucre, amb una llarga trajectòria atenent a persones amb discapacitat, que té com finalitat primordial augmentar la qualitat de vida, protecció i defensa dels drets de les persones amb discapacitat i les seves famílies, fomentant una xarxa social entre totes elles. Persegueix donar atenció, rehabilitació, formació, treball i alternatives s’oci per a les persones amb discapacitat procurant, durant tota la vida, la seva integració social i normalització.

El servei que dona ASPANADIF està obert a qualsevol persona amb discapacitat a l’illa d’Eivissa amb un perfil d’autonomia que possibilita la inserció laboral. Les vies d’accés a aquest servei és mitjançant la feina a instituts amb persones amb discapacitat intel·lectual que cursen l’últim curs de la ESO, persones derivades d'altres entitats públiques i persones que hi accedeixen directament.

Tant l'Ajuntament d'Eivissa com ASPANADIF consideren necessari implantar programes de caire formatiu i ocupacional amb persones amb discapacitat intel·lectual a partir dels 16 anys i amb un grau de discapacitat superior al 33 % que presenten un funcionament individual actual o potencial per integrar-se al món laboral.

Mitjançant aquest conveni l’Ajuntament d’Eivissa aporta a ASPANADIF la quantitat de 10.000 euros per les despeses derivades de la realització de les activitats.

Wpp