Setembre 24, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

oficinahabitatgeL’Oficina d’Habitatge de la ciutat d’Eivissa, ubicada a les instal·lacions del CETIS, començarà a funcionar dimarts 4 d’abril. L’alcalde d’Eivissa, Rafa Ruiz, el tinent d’alcalde, Aitor Morrás, i el regidor d’Habitatge, Ricard Clivillé, han visitat avui les instal·lacions on s’oferirà servei gratuït  d’acompanyament i assessorament a la ciutadania en matèria d’accés a l’habitatge i defensa d’aquest. Oferirà assessorament i acompanyament gratuït a la ciutadania en matèria d’habitatge

Aquesta oficina comptarà en un inici amb un advocat, un auxiliar administratiu i un tècnic. A més de donar servei per tal que les famílies puguin accedir a un habitatge, a l’oficina també es donarà assessorament a les persones que es troben en risc d’exclusió residencial o pèrdua d’habitatge.

Quant al servei d’acompanyament proporcionarà acompanyament social i, si escau, acompanyament jurídic i tècnic especialitzat i personalitzat amb relació a les situacions de pèrdua o dificultat en el pagament de les obligacions econòmiques vinculades a l’habitatge habitual: sobreendeutament, reestructuració del deute hipotecari, impagament o endarreriment en el pagament de les quotes hipotecàries o les rendes del lloguer, i dació en pagament de l’habitatge habitual; les obligacions precontractuals i les possibles clàusules abusives en el finançament, l’arrendament o la compravenda d’habitatges, amb trasllat posterior de les incidències detectades a l’Administració competent en matèria de consum; el lloguer o la compra d’un habitatge; informació sobre les ajudes existents en matèria d’habitatge; l’acompanyament, l’assessorament i la gestió relativa a la garantia del manteniment dels subministraments bàsics i el finançament relacionat amb l’habitatge.

També coordinarà accions de subvencions per a rehabilitació d'habitatges basats en eficiència energètica i regeneració de barris mitjançant el projecte finançat per Next Gen per a la regeneració urbana així com accions encaminades a mobilitzar habitatges buits, detectats en el cens d'habitatge, cap al mercat de lloguer anual. 

Aquesta acció consisteix a perfilar per part dels serveis de Benestar Social a les famílies demandants d'habitatge, de manera que els propietaris d'habitatges buits disposin d'aquesta informació recaptada per un tercer de confiança com és l'ajuntament, tenint així la certesa del perfil familiar al qual poden llogar l'habitatge. 

L’Oficina d’Habitatge també ofereix tasques de gestió com són les ajudes al lloguer, s'oferiran mitjançant el model de servei públic, ja que s'ha aconseguit en aquesta legislatura dotar al departament d'habitatge d'estructura de personal funcionarial, prestant tots aquests serveis en forma de gestió pública. 

L’Oficina d’Habitatge compta amb el suport de la conselleria de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears mitjançant un conveni de col·laboració amb una durada de 4 anys amb la possibilitat de prorrogar-se en vèncer de forma tàcita per anualitats fins a un màxim de quatre anys més.

Wpp