Octubre 02, 2023

ajuntamentdaltvila

Ultimes notícies

L’Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs reprenen el programa de voluntariat lingüístic al municipi d’Eivissa

voluntari lingüísticL’Ajuntament d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs reprenen el programa de voluntariat lingüístic al municipi d’Eivissa, un recurs molt sol·licitat per les persones interessades en parlar la llengua catalana de manera fluïda i segura.
El voluntariat lingüístic, que s’ha iniciat aquest mes d'octubre, té uns objectius clars: augmentar l’ús social de la nostra llengua; crear un marc en què els no catalanoparlants puguin practicar la llengua, i adquirir així seguretat i millorar l’expressió oral; que els catalanoparlants s’avesin a parlar en català als nouvinguts, i fomentar la convivència i l’intercanvi entre les diferents cultures.

L’activitat central del programa és fer parelles lingüístiques: es posen en contacte persones que parlen català amb altres que l’han començat a aprendre i el volen practicar. No es tracta d’un curs de català, no hi ha voluntat acadèmica.

Llegeix més...

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, sota la direcció del director belga Georges Verwilt, ofereix un concert el proper diumenge dia 25 d'octubre a les 19h a l'Auditori de Can Ventosa

concert orquestra simfonica

Les entrades ja estan a la venda en la taquilla de Can Ventosa, al preu de 10€.

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa, interpretarà en aquest concert la coneguda obertura de Beethoven, Egmont, la Simfonia de les Joguines (J. Haydn) caracteritzada per la utilització de diferents instruments de percussió que són integrats en la interpretació a manera de petites joguines i, després de la pausa, la Simfonia Júpiter de Mozart.

L'Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa va començar la seva trajectòria l'any 2002 i des de llavors ofereix quatre concerts anuals al públic eivissenc. Actualment està integrada per uns cinquanta músics, entre professionals, estudiants de grau professional o superior d'Eivissa i músics col·laboradors de fora de la illa.

En aquesta ocasió l'Orquestra està dirigida per Georges Verwilt, director nascut a Anvers (Bèlgica) i resident a Eivissa.

Georges Verwilt va començar els seus estudis de violí en el Real Conservatori Flamenc d'Anvers, on va estudiar amb alguns dels més il·lustres professors de l'època: Renaat Veremans, Franz Wigy, Martin Tygat o Jef Alpaerts. A més del violí, ha aprofundit en l'adreça d'orquestra amb André Cluytens, Daniel Sternefeld i a Salzburg amb Bernhard Paumgartner.

Verwilt ha seguit una doble carrera musical: com a primer violí en l'Orquestra Nacional de Bèlgica, i com a director a la batuta d'aquesta mateixa orquestra, amb l'Orquestra de Flandes occidental i a Japó amb l'Orquestra Simfònica de Saporo.

Des dels anys vuitanta la seva carrera està lligada a Eivissa. Amb la seva Orquestra de cambra d'Anvers s'ha presentat fins a dotze vegades davant el públic eivissenc.

En els últims anys Verwiltt resideix principalment a Eivissa, on ha ajudat a formar una generació de violinistes. El seu grup de càmera Eivicord dóna la possibilitat a músics eivissencs de presentar-se en públic.

Com a compositor ha presentat algunes obres, l'última d'elles Divertimento eivissenc.

Enllaç a:
Programa del concert

El director general d’Esports i Joventut del Govern Balear visita les instal·lacions esportives i juvenils del municipi d’Eivissa

Visita Director Gral EsportsEl director general d’Esports i Joventut del Govern Balear, Carles Gonyalons, ha visitat les instal·lacions esportives i juvenils del municipi d’Eivissa acompanyat del regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Eivissa Agustín Perea.

Es tracta de la primera visita oficial del director general d’Esports a Eivissa. El programa de visites ha inclòs el centre juvenil C-19, el pavelló esportiu des Pratet i la casa de Colònies de Ca’n Tomeu. 

El Consell d'Administració d'IMVISA ha acordat la resolució del contracte del lloguer dels 8 habitatges de Dalt Vila propietat de l'Ajuntament d'Eivissa i que fins ara s'havien estat gestionant a través de l'IBAVI

Tres d'aquestos habitatges es troben buits actualment i l'objectiu es que, des de la regidoria de Benestar Social, es puguin destinar com a pisos per a emergència social a persones i/o famílies que tenguin una necessitat urgent.

Aquestos pisos estaran dirigits a persones i/o famílies que es trobin en una situació d'indefensió i que, per determinades circumstàncies, s'han vist obligades a abandonar el seu domicili habitual.

En aquestos moments es treballa en la redacció del reglament i contracte  d'utilització dels pisos d'emergència.

Les persones que optin a un d'aquestos pisos podran estar durant un període màxim de 3 mesos i pagaran un lloguer simbòlic.

D'altra banda s'ha autoritzat el pagament d'una factura de 21.500 euros corresponent l'informe tècnic, encarregat per l'anterior equip de govern, sobre les tarifes de l'estació d'autobusos.

Documentació del Ple extraordinari celebrat aquest matí, 14 d'octubre 2015 a l’Ajuntament d’Eivissa

Can botino pleno

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui la classificació de les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta de recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. L’empresa Valoriza Servicios Medioambientales S.A és la primera classificada. Ha d’aportar documentació en 10 dies per tal que es pugui fer l’adjudicació definitiva.

El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui en sessió extraordinària l'ordre en el que han quedat classificades les empreses que opten a l’adjudicació de la contracta recollida de residus, neteja viària i neteja de platges del municipi d'Eivissa. Segons la baremació tècnica i la proposta de la Taula de Contractació, l'empresa que ha quedat primera ha estat Valoriza Servicios Medioambientales S.A amb 90'8 punts. La segona ha estat la UTE formada per Cespa-Herbusa-FCC amb 85'7 punts.

Ara, l'empresa que ha quedat en primera posició disposa de 10 dies per aportar informació i una vegada presentada, la decisió haurà de ser ratificada en una nova sessió plenària. Una vegada es ratifiqui l’adjudicació per ple i es procedeixi a la signatura del contracte, la nova empresa adjudicatària té sis mesos per posar en marxa la totalitat del servei amb totes les condicions que marca el plec de condicions.

Segons les tones estimades en els plecs i els metres quadrats objecte de neteja el cost del contracte serà de 5.373.652,28 d’euros anuals i la contractació tindrà una duració de 10 anys. Actualment pels serveis de recollida de residus i neteja viària s'està pagant 5.186.890,28 €.

El nou plec fomenta especialment la mecanització del servei de neteja, incrementant notablement el treball amb aigua a pressió i establint programacions de serveis en funció de la temporada de l’any i les característiques de cada zona del municipi. A més, entren dins dels futurs costos del contracte la recollida de posidònia de les platges així com les bosses per a la recollida dels excrements dels gossos.

Els ingressos corresponents a la recollida selectiva, que provenen dels convenis signats amb Ecoembes, Ecovidrio i Ecolec i que actualment cobra directament CESPA revertiran directament a l'ajuntament (aquests ingressos poden estar rondant els 300.000 € anuals). Per tot això, el nou contracte no suposarà un increment de costos per a l'Ajuntament.

Pel que fa als preus a percebre per l'empresa, un 10% queda condicionat al compliment d'uns mínims de qualitat recollits en els plecs i a l'aplicació d'una sèrie d'indicadors, com per exemple:

Assoliment dels objectius plantejats en el servei públic segons estàndards fixats en el plec.

Assoliment dels rendiments oferts en les operacions principals a executar.

Comprovació de les instal·lacions, dotació i maquinària

Reclamacions imputables a l'adjudicatari.

Mitjans materials i oferta tècnica

Tots els recol·lectors i maquinària de neteja viària aniran equipats amb GPS, el que permetrà conèixer en temps real la ubicació i el trajecte dels vehicles, així com amb sensors de treball. Aquests sensors permetran no només saber per on passa el vehicle sinó en el cas de les escombradores, per exemple, si tenen els raspalls d'escombrat baixats i estan raspallant els carrers o en el cas de les màquines de neteja amb aigua si estan treballant.

Quant als contenidors van equipats amb dispositius RFID que permeten la seva localització en temps real sobre plànol, facilitant qualsevol actuació sobre ells. En el cas dels contenidors de recollida selectiva aniran equipats amb sensors que detecten quan el contenidor està a un 75% de la seva capacitat, enviant avís a la central perquè s'organitzi la seva recollida, evitant així el desbordament dels contenidors i optimitzant les rutes de recollida.

Quant als mitjans oferts, destaca l'oferta presentada per Valoriza que suposa un increment i modernització de la flota de camions de neteja. S'hi preveu un vehicle especial per netejar papereres in situ, 4 escombradores, 2 baldejadores, 5 màquines netejadores amb aigua, 1 fregadora que permetrà una neteja intensiva de places i zones per a a vianants, 1 escombradora-baldejadora, 1 rentacontenidors de càrrega posterior i 1 de càrrega lateral.

De l'oferta presentada per Valoriza, el 90,24% dels vehicles oferts funcionen  amb energies netes principalment gas natural i vehicles elèctrics, incorporant també el biodièsel en algun vehicle. Es tracta per tant d'una aposta per tecnologies netes i amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos contaminants a l'atmosfera.

L'empresa disposarà de la maquinària de reserva suficient per donar resposta a qualsevol incident o avaria que pugui produir-se. La contractista també es farà càrrec de la construcció d'una nova nau que complementarà l'actual, que inclourà zona d'aparcament per als vehicles de majors dimensions, així com els vestidors necessaris per el personal, zona de rentat de vehicles i dipòsit de combustible.

També es fa una aposta per l'aprofitament de l'aigua de pluja i la reutilització de les aigües dins de la nova nau.

Quant als contenidors, el plec ja contemplava un increment dels contenidors a instal·lar al municipi, especialment de recollida selectiva per apropar el màxim possible aquest servei als ciutadans i evitar desbordaments de contenidors.

Aquest increment, en el cas dels contenidors de rebuig rondarà el 50% i en el cas dels contenidors de recollida selectiva serà segons les fraccions entre un 16 i un 20%. L'oferta inclou un 30% de contenidors adaptats a persones amb deficiències visuals i mobilitat reduïda.

Es renovarà la totalitat de les papereres del municipi. Les papereres ubicades a parcs infantils i zones verdes incorporaran les fraccions de cartró i envasos.

Es mantindrà la recollida comercial de paper cartró a grans productors, es reforçarà la recollida de vidre i s'implantarà la recollida selectiva a grans productors de la fracció envasos.

Es procedirà al soterrament de contenidors de l'avinguda Espanya (completa) i al carrer de Pere Francès.

Relació amb el ciutadà

L'empresa comptarà amb un programa de gestió d'incidències per resoldre de manera ràpida i efectiva les incidències i queixes que puguin venir de la ciutadania i donar resposta en un termini màxim de 24h.

Comptarà a més amb un telèfon gratuït línia 900 per a l'atenció ciutadana i es crearà una pàgina web de reforç del servei per facilitar la comunicació amb el ciutadà.

D'altra banda, un 0,4% de l'import del contracte es destinarà a campanyes de conscienciació ambiental per fomentar la recollida selectiva i les bones pràctiques en neteja viària. Valorant mitjançant enquestes ciutadanes l'eficàcia d'aquestes campanyes així com el servei de neteja i recollida.

Terminis d'implantació

Un cop formalitzat el contracte, el concessionari disposarà dels següents terminis per anar implantant el servei:

Vehicles de recollida i contenidors de nova adquisició: 6 mesos

Maquinària de neteja viària de nova adquisició: 4 mesos

Resta de maquinària: 2 mesos

Tota la maquinària oferta és de nova adquisició, llevat de la maquinària per servei.

Per presentació del projecte de la nova nau: 2 mesos

Execució de les obres: 9 mesos

Soterrament de contenidors: 6 mesos

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16