Setembre 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Notícies

Signatura del conveni entre l'Ajuntament i Endesa per garantir el subministrament elèctric a les famílies amb menys recursos

Signatura Ajuntament - EndesaL'alcalde d'Eivissa Rafa Ruiz i el director general d'Endesa a les Illes Balears, Ernesto Bonnin, han signat un conveni de col·laboració que garanteix el subministrament elèctric a les famílies amb menys recursos del municipi.
L'objectiu d'aquest conveni es facilitar i agilitzar les ajudes destinades al pagament de llum a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica i evitar el tall del subministrament per impagament.

Mitjançant aquest acord, des de l'Ajuntament d'Eivissa es determinarà el pagament del deute en concepte de subministrament d'energia del usuaris de serveis socials, segons les valoracions fetes pels tècnics de Serveis Socials. Així, s'abonaran les quantitats que determinin els professionals i avisaran a Endesa d'aquesta circumstància perquè no es doni l'ordre de tall de subministrament.

Llegeix més...

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, i els tinents d'alcalde Alfonso Molina i Elena López es reuneixen amb l'Autoritat Portuària de Balears

Reunió autoritat portuaria

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz, i els tinents d'alcalde Alfonso Molina i Elena López es van reunir ahir amb el president de l'Autoritat Portuària de Balears, Alberto Pons, en el que ha estat una primera presa de contacte entre ambdues institucions.

Durant la reunió, l'alcalde ha transmès la seva inquietud davant alguns temes pendents que han quedat després de l'obra de remodelació del Port d'Eivissa, com ara la senyalització dels espais per a vianants, la retirada dels blocs de formigó que envaeixen el carril bici i el control del trànsit rodat a aquest espai. Autoritat Portuària ha confirmat que aquestos problemes derivats de les obres quedaran resols en unes setmanes.

Llegeix més...

Comencen les obres d'abalisament de l'emissari de la platja de Talamanca

Comecen les obres al emissari de talamancaEl 30 de juny s'han començat a instal•lar els ancoratges ecològics al fons marí on aniran enganxades les boies.

L'abalisament té una llargària de 1.000 metres i quatre boies, del total de 12 que s'instal•len, són lluminoses per tal de que siguin visibles a qualsevol hora. Amés, una vegada acabi l'abalisament, Capitania  Marítima  procedirà a emetre un avís per tal d'informar a tots els navegants.

L'empresa que està duent a terme les feines  és Nàutica Castavi S.L, i té un pressupost de 19.499,15 euros, IVA inclòs.

L'abalisament de l'emissari de Talamanca és una obra molt necessària que permetrà protegir el traçat de l'emissari i evitar trencaments de les àncores dels vaixells que naveguen a Talamanca.

L'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i la regidora de Comerç, Glòria Corral, es reuneixen amb l'Associació de Comerciants del Mercat Nou

Associacio comerciant mercat nouL'alcalde d'Eivissa, Rafa Ruiz i la regidora de Comerç, Glòria Corral, s'han reunit aquest dilluns amb els representants de l'Associació de Comerciants del Mercat Nou a la seu de l'Ajuntament d'Eivissa. Durant la reunió s'han tractat temes relacionats amb la dinamització comercial de la zona, la necessitat de reactivar les parades del Mercat Nou d'Eivissa, el canvi de model de mercat que es vol per a la ciutat i temes relacionats amb l'aparcament al barri.

Celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGBT

dia orgullo 2015 Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull LGBT el diumenge dia 28 de juny, des de avui i fins el proper dilluns, per primera vegada s'ha penjat a la façana de la seu de l'Ajuntament d'Eivissa la bandera de l'arc de Sant Martí que representa  aquestos col•lectius.

Es una manera de mostrar el recolzament de l'equip de govern cap a les reivindicacions dels col•lectius de gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i de fer visible la seva lluita per la tolerància i la igualtat.

Aquest recolzament es amés un compromís dels partits que conformen el nou govern de l'Ajuntament d'Eivissa.

Ple extraordinari de 26 de juny de 2015

Can BotinoUs informam que el ple d'avui ha adoptat els següents acords i ha tractat els següents punts:

Al punt 2 s'aprova la constitució dels grups municipals que tenen representació al ple de la Corporació i que són els següents: Grup municipal popular, grup municipal socialista, grup municipal Guanyem Eivissa i grup municipal Moviment Ciutadà ÈPIC.

Al punt 3 s'estableix que la periodicitat de les sessions plenàries serà mensual, celebrant-se aquestes els darrers dijous de mes sempre que siguin dies laborals. Així mateix, la Junta de Govern Local es reunirà amb una periodicitat quinzenal per tractar els assumptes dels que és competent.

Llegeix més...

Finalitzen els treballs de restauració de la Capella del Sant Crist del Cementiri a l'Església de Sant Domingo

restauracio capella sant domingoLes obres han consistit en el sanejament dels murs i del paviment i la creació d'una càmera de ventilació per tal de millorar les condicions d'humitat a la capella.

Les feines de restauració de la capella han estat motivades per l'alt nivell de humitat existent que afectava greument als paviments, murs i sòcols de principis del segle XX , en especial a la part més interessant corresponent a cinc composicions figuratives mes antigues.

L'intervenció ha destacat pel seu procés perquè s'ha duit a terme un extracció controlada de la totalitat del sòcol i s'ha restaurat cada una de les peces amb l'objectiu de tornar-les al seu lloc original. Un treball que ha estat documentat i executat per un equip especial de restauradors.

S'ha aprofitat per a instal•lar una càmera de ventilació amb l'objectiu de solucionar les filtracions d'humitat per capil•laritat que patia  des de feia molts d'anys, aïllant el sòcol respecte dels murs i millorant la ventilació de la capella. D'aquesta manera es frena també el deteriorament de les imatges i retaules existents.

A més, la millora s'ha completat amb la renovació de les instal•lacions de il•luminació amb equips més eficients i s'ha dotat de sistemes de seguretat i contra incendis.

La capella ja havia estat objecte d'una actuació d'urgència a l'any 2011 amb la rehabilitació  d'una part de la coberta.

El pressupost de l'obra ha estat de 118.497'72. Els treballs, finançats pel Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, s' iniciaren al mes d'octubre de 2014.

Notícies Ecrea
Nombre d`articles:
16