Juny 30, 2022

ajuntamentdaltvila

Que és un pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS)?
Document que recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles, és a dir, de mitjans de transport que siguin compatibles amb el creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Enllaç a:
· Proposta de PMUS per a Eivissa
· Annex I:
- ANNEX Plànols Línia 1
- ANNEX Plànols Línia 2
- ANNEX Plànols Línia 3
- ANNEX Plànols Línia 4
- ANNEX Plànols Línia 5
- ANNEX Plànols Línia 5 Bis

Objectius del PMUS d’Eivissa
• Disminució del trànsit.
• Disminució de l’ús de fonts energètiques no renovables.
• Reducció dels temps de viatge.
• Potenciació dels mitjans no motoritzats: vianant i bicicleta.
• Potenciació dels serveis de transport públic col·lectiu.
• Recuperació de l’espai urbà i reconversió en favor de l’accessibilitat.
• Millora de la salut dels ciutadans.

Per què he de participar-hi?
Per donar a conèixer les necessitats i preocupacions, per canviar les coses i per estar informat. El PMUS d’Eivissa serà més complet i més adaptat a la realitat amb la participació ciutadana.

Com puc participar?
Assistint als tallers presencials:
1. Sectorials:
17 d’octubre, 19.30 h. CP Sa Graduada
(Passeig d’Abel Matutes Juan, 1)
2. Territorials:
Es duran a terme durant el mes
d’octubre a través de les associacions de veïns.
(Dates a concretar)
A través del següent formulari (termini de recepció de propostes el 17 de novembre de 2018): TANCAT

PODEU DESCARREGAR LES APORTACIONS I CONCLUSIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DES D'AQUEST ENLLAÇ:
· Actes, aportacions i valoracions PMUS