Juny 09, 2023

ajuntamentdaltvila

Acta revisio al·legacions valoracio merits i llista definitiva borsa de treball subaltern

Acta de revisió d'al·legacions a la valoració de mèrits i llista definitiva de puntuacions del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns.

Enllaç a: 

Acta en PDF

ACTA DE REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN/A PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Acta en PDF

Convocatòria de la constitució d'una borsa d'auxiliar administratiu/va, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits

Resolució núm. 2022-4692 de data 16/05/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d’auxiliar administratiu/va per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de contractació o prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits. Publicada en el BOIB núm. 65 de 19 de maig de 2022.

Termini de presentació de sol·licituds: del 20 de maig fins al 2 de juny de 2022, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
24
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
62
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
34