Agost 19, 2022

ajuntamentdaltvila

Acta revisio al·legacions valoracio merits i llista definitiva borsa de treball subaltern

Acta de revisió d'al·legacions a la valoració de mèrits i llista definitiva de puntuacions del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de subalterns.

Enllaç a: 

Acta en PDF

ACTA DE REVISIÓ DE LES AL·LEGACIONS A LA LLISTA PROVISIONAL DE PUNTUACIONS DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN/A PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL NECESSITATS URGENTS I INAJORNABLES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS A L'AJUNTAMENT D'EIVISSA, PEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ

Acta en PDF

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a de medi ambient a l'Ajuntament d'Eivissa

Resolució núm. 2022-5688 de data 08/06/2022 , per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de tècnic de medi ambient per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d'educador/a infantil a l’Ajuntament d’Eivissa

Resolució núm. 2022-5508 de data 02/06/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de d’educador/a infantil per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs de mèrits.

Termini presentació sol·licituds: del 24 de juny fins al 7 de juliol, tots dos inclosos.

Llegeix més...

Nous processos selectius
Nombre d`articles:
8
Processos selectius en curs
Nombre d`articles:
48
Processos selectius tancats
Nombre d`articles:
32