Març 27, 2023
Portal de Transparència

A. Informació sobre la Corporació Municipal

1. S'especifiquen dades biogràfiques de l'alcalde/sa i dels regidors/es de l'Ajuntament.
- Alcalde/sa
- Regidors/es

2. S'especifiquen les adreces electròniques de l'alcalde/sa i de cada un dels regidors/es de l'Ajuntament.
- Alcalde/sa
- Regidors/es

3. Es publica l'Agenda institucional de l'alcalde/sa (i s'inclou la de tots els càrrecs electes).

4. Es publica de forma completa la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament.
·
Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament 2015
· Relació de Llocs de Treball (RLT) de l'Ajuntament 2016

5. Es publica en un apartat específic del web la relació individualitzada de Càrrecs (llocs) de confiança de l'Ajuntament, i l'import individual o col·lectiu de les retribucions.

6. Es publica l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament, i el desenvolupament i execució de la mateixa.
L'Oferta Pública està paralitzada des de l'any 2012.
Els processos selectius que van sortint s'exposen a:
· Processos selectius