Juliol 14, 2024

ajuntamentdaltvila

Edifici Ajuntament CETISA la reunió celebrada divendres tarda entre representants de l’Ajuntament d’Eivissa i dels sindicats de la Policia Local les negociacions han quedat suspeses una vegada els representants policials han informat que no ha set acceptada la proposta de l’Ajuntament d’incrementar en 75 euros mensuals del plus de prolongació de jornada dels agents i la reordenació dels quadrants de servei de manera anual d’acord amb les reclamacions realitzades per la policia.

Com no pot ser d’altra manera l’Ajuntament d’Eivissa respecta la decisió presa per l’assemblea de la Policia Local tot i lamentar que no s’hagi tingut en compte el gran esforç que suposava la millora salarial proposada que implicava un augment de 900 euros anuals.

L’equip de govern reitera que es tracta de la millor proposta econòmica que es podia plantejar tenint en compte les limitacions normatives imposades per l’Estat. A més, era una solució que permetia equiparar el plus de prolongació de jornada a la d’altres policies locals de l’illa.  

A partir d’ara, les negociacions queden aturades fins que les parts decideixin com i quan es poden reprendre, si n’és el cas.

Per part de l’Ajuntament d’Eivissa es garanteix el compliment dels serveis inclús en el cas que hagi agents que no vulguin realitzar la prolongació de jornada (que és voluntària). Si fos necessari, per tal de cobrir serveis extraordinaris es decretaria la realització de les hores extres imprescindibles i necessàries, que són d’obligat compliment per part de la Policia Local.