abril 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Com a primera mesura s'ha acordat l'elaboració d'una ordenança global que abordi la relació joves-alcohol també des d'un punt de vista educatiu, no només punitiu.

Eivissa, 13 de febrer de 2015.- El consell assessor ‘Joves i alcohol’, promogut pel Pla municipal sobre Drogues de l'Ajuntament d'Eivissa, ha iniciat avui la seva marxa amb la primera reunió en la qual s'han establert els objectius i línies d'actuació d'una eina que sorgeix per coordinar les diferents accions municipals que aborden la relació joves-alcohol per evitar que aquest binomi sigui un element de risc i problemàtica juvenil.

La portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa, Lina Sansano (present en la roda de premsa en substitució de la regidora de Benestar Social Mar Sánchez, que no ha pogut assistir per motius de salut), ha explicat que “el principal objectiu d'aquest consell és definir, consensuar i desenvolupar iniciatives que eduquin, previnguin i regulin la relació existent entre joves i alcohol en el municipi, des de les perspectives de salut individual i comunitària. Per a això, s'estructuren dues línies de treball: una destinada a la reducció de la demanda generant projectes educatius que serveixin com a estratègia preventiva, i una altra destinada a la reducció de l'oferta, generant normativa que reguli l'accés, la venda, l'ús i la publicitat de l'alcohol en l'àmbit municipal”.

Per a això, el consell assessor està integrat per representants de tots els departaments vinculats amb les estratègies preventives, com a Joventut, Benestar Social, Policia Local, Policia Tutor, Educació Vial, Pla Municipal sobre Drogues; i amb la normativa, amb un representant dels Serveis Jurídics. Com ha assenyalat el coordinador del Pla Municipal de Drogues, Ivan Castro, “una de les primeres mesures que s'ha acordat entre tots és l'elaboració d'una ordenança mixta que no només sigui punitiva sinó que reguli també aspectes educatius relacionats amb els joves i alcohol, una ordenança global que redueixi l'oferta i la demanda de consum d'alcohol entre els joves”

Segons ha indicat Castro, “s'ha observat que el botelló ja és una realitat a Vila, s'ha estès a diverses zones de la ciutat i les dades ens determinen el risc important que aquesta pràctica suposa per a la joventut. Amb el botelló no hi ha control d'edat i pot haver-hi un problema de consum massiu, és a dir, que els joves arribin a beure de 5 a més copes en menys de dues hores. L'edat d'inici a l'alcohol és de 13 anys, la primera borratxera als 14. Si tenim en compte que l'alcohol no es pot consumir per sota de 18 anys, s'estan produint conductes errònies amb el seu consum, i una dada molt preocupant; el 23'3% dels nois menors de 18 anys expressen que han pujat a un vehicle de motor amb algú que anava embriac”.

Castro ha assenyalat que des de l'Ajuntament d'Eivissa s'assumeix “el repte de treballar en aquest projecte i elaborar entre tots aquesta ordenança i es treballarà conjuntament per establir estratègies coordinades que serveixin per abordar la relació ‘joves-alcohol’ des d'un aspecte més global, connectant així les diferents línies de treball dels departaments citats”.

Tall de veu de Lina Sansano