Febrer 21, 2024

ajuntamentdaltvila

Policia LocalUs informem que la Policia Local d'Eivissa ha iniciat una campanya de control i compliment de l'ordenança reguladora sobre la tinença i protecció dels animals al municipi. La campanya s'inicià la setmana passada al barri de ses Figueretes i al proper mes de febrer es farà extensiva a tots els barris del municipi amb mes efectius de la Policia Local.

Durant la campanya de compliment de la ordenança al barri de ses Figueretes s'han interposaren 14 denuncies en tan sols cinc dies.
La majoria de les denúncies han estat per circular en espais públics sense cadena o cordó que permeti el  control del ca  així com  també per portar animals potencialment perillosos sense morrió i sense llicència administrativa.
Hi ha que recordar que segons l'ordenança municipal, la presència d'animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els condueixi i controli porti amb ella la llicència administrativa i la certificació acreditativa de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'animals potencialment perillosos.

També s'ha interposat dos denúncies als propietaris de cans  per no recollir els excrements de la via pública.
 Les infraccions per incomplir l'ordenança reguladora sobre  la tinença i protecció dels animals preveuen sancions d'entre 100 euros i 20.000 euros depenent  de l'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció, de la transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa, tant a persones com a animals, la intencionalitat o negligència, la reiteració o reincidència i l'incompliment reiterat de requeriments previs.