Juliol 15, 2024
Portal de Transparència

15. Existeix i es publica el Codi ètic o de bon govern de l'Ajuntament (preferentment adaptat al nou Codi de bon govern local aprovat per unanimitat dels grups polítics a la FEMP).
- Decret de modificació de la Unitat de Transparència (28/11/2018)
- Adhesió al Codi de la FEMP
- Decret de constitució de la Unitat de Transparència

16. Les ordres del dia prèvies dels Plens Municipals.
- Ordres del dia

17. Les actes íntegres dels plens municipals.

- Actes dels plens 2023

- Actes dels plens 2022
- Actes dels plens 2021
- Actes dels plens 2020
- Actes dels plens 2019
- Actes dels plens 2018
- Actes dels plens 2017

18. Els acords complets de les juntes de govern, i les actes íntegres quan actuïn per delegació del Ple.

- Acords Junta de Govern 2023

- Acords Junta de Govern 2022
- Acords Junta de Govern 2021
- Acords Junta de Govern 2020
- Acords Junta de Govern 2019
- Acords Junta de Govern 2018
- Acords Junta de Govern 2017

19. Els arxius d'àudio (podcast) o dels vídeos de les sessions dels plens municipals.
- Vídeos dels plens a partir de 2018
- Vídeos dels plens anterios a 2018

20. Les resolucions judicials (amb un enllaç al seu contingut íntegre) que afectin a l'Ajuntament (en l'ordre contenciós, laboral, etc.) (Si no n'hi ha hagut, s'indicarà expressament a la web i no puntuarà com a part de l'índex)
- Sentències 2022
- Sentències 2021
- Sentències 2020
- Sentències 2019
- Sentències 2018
- Sentències 2017

21. Les resolucions d'autorització o reconeixement de la compatibilitat i les autoritzacions d'exercici de l'activitat privada a alts càrrecs (si no les hagués hagut, això es publicarà expressament a la web).

No n'hi ha hagut