Juliol 14, 2024
Portal de Transparència

C. Transparència econòmico-financera

35. Es publiquen les modificacions pressupostàries aprovades pel Ple municipal, o per la Junta de Govern, alcalde o regidor delegat.
· Relació de modificacions pressupostàries

36. Es publiquen els Pressupostos dels òrgans descentralitzats, ens instrumentals i societats municipals (en un apartat específic del web); (si l'Ajuntament no tingués aquests organismes, s'indicarà expressament en la web).
Pressupost 2015:
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
· Iniciatives Municipals de Vila S.A.
Pressupost 2016:
· Pressupost Patronat Municipal d'Esports
· Pressupost Patronat Municipal MACE
· Pressupost Patronat Municipal Música
· Iniciatives Municipals de Vila S.A.

37. Es publiquen els informes en relació amb l'estabilitat pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (si no n'hi ha, s'indicarà això expressament a la web)
· Informe d'estabilitat pressupostària 2015
· Informe d'estabilitat pressupostària 2016

Es publiquen els següents indicadors financers:
38. *Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals).
Any 2014:
Autonomia fiscal
Any 2015
Autonomia fiscal

39. Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària (superàvit o dèficit) (Llei Orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera).
Any 2014
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària
Any 2015
Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària