Junio 23, 2024

Exp. Núm. 18/11

"Remodelació de l'edifici municipal del carrer Castella núm. 19 per a centre polivalent cultural"

ADJUDICACIÓ
Entitat:  FERROVIAL AGROMAN, S.A.
- Data: 31 d'octubre de 2011
- Import: sis-cents tretze mil sis-cents seixanta-sis euros amb deu cèntims (613.666,10 €)
-IVA: cent deu mil quatre-cents cinquanta-nou euros amb noranta cèntims (110.459,90 €)
-Preu total: set-cents vint-i-quatre mil cent vint-i-sis euros (724.126 €)
-Formalització contracte: 31 d'octubre de 2011
- Data de difusió: 9 de novembre de 2011 

Leer más...

Exp. Núm 14/11

“Modificat del projecte de reforma i ampliació del Museu d'Art Contemporani"

- Data formalització contracte: 17 d'agost de 2011.
Data difusió: 30/08/2011 

-------------------------------------------------------
ADJUDICACIÓ
Entitat: FCC CONSTRUCCION, S.A.
- Data: 1 d'agost de 2011
- Import: cinc-cents seixanta-nou mil cent seixanta-cinc euros amb cinc cèntims (569.165´05 €)
- IVA: cent-dos mil quatre-cents quaranta-nou euros amb setanta-un cèntims (102.449´71 €)
- Preu Total: sis-cents setanta-un mil sis-cents catorze euros amb setanta-sis cèntims (671.614´76 €)
- Termini formalització contracte: fins el 23 d'agost de 2011
Data de difusió: 16/08/2011

Exp. Núm.15/11

"Realització del concert Maldita Nerea, Funambulista i Varry Brava la nit del 4 d'agost de 2011, dins de les Festes de la Terra 2011"

ADJUDICACIÓ

- Entitat: Tiempo Real Entertainment, S.A.

- Data: 1 d'agost de 2011

- Import: vint-i-quatre mil euros (24.000 €)

- IVA: quatre mil tres-cents vint euros (4.320 €)

- Preu Total: vint-i-vuit mil tres-cents vint euros (28.320 €)

- Data formalització contracte: 2 d'agost de 2011

Exp. Núm 16/11

"Realització del concert de Sergio Dalma el 5 d'agost de 2011, dins del programa de les Festes de la Terra 2011"

- Data formalització contracte: 28 de juliol de 2011

-----------------------------------------


ADJUDICACIÓ
- Entitat: BELVILA, S.L
.
- Data: 26 de juliol de 2011
- Import: trenta-quatre mil euros (34.000 €)
- IVA: sis mil cent vint euros (6.120 €)
- Preu Total: quaranta mil cent vint euros (40.120 €)
- Termini formalització contracte: 18 d'agost de 2011
Data difusió: 28 de juliol de 2011

Exp. Núm. 12/11

"Gestión de servicios públicos para la redacción de proyecto, financiación y ejecución de las obras de demolición de las actuales instalaciones de la piscina de Can Misses, la ejecución de las obras de una nueva instalación deportiva, y su posterior explotación, bajo la modalidad de concesión administrativa


Al Boib núm. 85 de data 7 de juny de 2011 s'exposa al públic per termini de trenta dies el Reglament de les instal·lacions i serveis esportius municipals i l'avantprojecte d'explotació i de les obres, trobant-se la documentació a disposició dels interessats, al Negociat de Contractació de l'Ajuntament d'Eivissa, Carrer Canàries, 35, 2, planta, Edifici Sa Colomina.
Expedientes en licitación
Cantidad de artículos:
115
Expedientes adjudicados
Cantidad de artículos:
320