Juliol 23, 2021

ajuntamentdaltvila

Espectacles amb venda o reserva d'entrades online

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Agenda cultural, esportiva i d'activitats

Centre artesanal Sa Pedrera

sa PedreraEl Centre artesanal Sa Pedrera està ubicat a peu de murada, al barri de sa Penya, i acull deu artesans de l'Associació es Juvert que cada divendres, durant tot l'any, elaboren i exposen en aquest centre polivalent els seus treballs en bijuteria, pell, pintura , esmalt, joieria, etc.

Aquest centre pot visitar-se els divendres d'11.00 h a 17.00 h, a partir de març de 2017.

La Regidoria de Comerç té previst augmentar la programació del centre polivalent, amb tallers, exposicions artístiques i altres esdeveniments.

Mercats

El municipi d'Eivissa compta amb tres mercats, alguns d’ells amb llocs d'artesania local.

Obren principalment en temporada d'estiu, encara que un d'ells també ho fa en algunes dates especials.

El mercat ambulant del Port d'Eivissa és el més gran i tradicional, obre només en temporada turística. Compta amb 45 llocs de venda, dels quals alguns són d'artesania local.

El segueix el mercat del passeig de ses Figueretes, que també es pot visitar durant l'estiu i que compta amb 24 parades.

El més recent, situat a la plaça del Parc, està compost per deu artesans i, a més d'instal·lar-se a l'estiu, a partir de maig, obre també en Nadal i Setmana Santa.

Educació ambiental

L'educació i la conscienciació de la població sobre els problemes ambientals és, sens dubte, un element clau per aconseguir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

Per això, des del departament de Medi Ambient s'organitzen nombroses iniciatives per fomentar la conscienciació entre els ciutadans per tal de construir entre tots una societat més sostenible.

Aquestes iniciatives són tallers, cursos, xerrades o trobades que persegueixen inculcar un sentit ètic i cívic de coresponsabilitat ambiental que van destinats no només als més joves, a través d'activitats escolars, sinó també a la resta de residents del municipi d'Eivissa, sigui quina sigui la seua edat.

Entre les organitzacions col·laboradores, l'Ajuntament d'Eivissa compta amb Amics de la Terra o el GEN, entre d'altres, per organitzar aquesta sèrie d'activitats al llarg de l'any.

Platja d'en Bossa

Platja d'en BossaLa platja d'en Bossa és a 2,5 quilòmetres d'Eivissa i forma part dels municipis d'Eivissa i de Sant Josep. Aquesta platja, que té una longitud de 2,7 km, és una de les més llargues i extenses de l'illa amb una amplada de 20 a 25 metres.

Característiques
El seu talús natural està compost per arena natural, fina i blanca, en tota la seua extensió. Els fons són arenosos i la profunditat no arriba a tenir intensitat fins aconseguir una gran distància mar endins; i és que presenta un escàs pendent: a 50 metres de la vorera només cobreix 1,3 metres d'aigua.
Està orientada cap a l'est i assotada per masses d'aire moderades (bufa de mar a terra), característica que permet que s’hi practiquin esports de vela.

Accessos
L'accés per carretera és senzill seguint la senyalització viària. El vehicle particular es pot estacionar gratuïtament pels voltants. També s’hi pot arribar en autobús, en bicicleta o caminat des d'Eivissa. A l'estiu registra una gran afluència de banyistes.

Serveis
Posseeix una extensa i variada oferta de tota mena de serveis, que ha fet que es converteixi en una de les zones més turístiques de l’illa. Té accés per a persones amb mobilitat reduïda i compta amb servei de vigilància i socorrisme.

Platja de Ses Figueretes

Platja de FigueretesSes Figueretes és una platja urbana que dóna nom a un dels barris de la ciutat d'Eivissa. Compta amb una longitud de 450 metres i 25 d'amplada. Des de la zona coneguda com es Salt de s'Ase (es Soto) i fins a la zona des Viver, hi ha diverses ancorades, separades per espigons. Un passeig, amb tota mena de serveis, recorre tot el llarg de la platja.

Espai per a gossos
En l'últim tram, d'uns 140 metres, l'Ajuntament d'Eivissa ha habilitat una zona de bany per a gossos durant tot l'any i sense restricció d'horaris. Es tracta del tram costaner que discorre en paral·lel al carrer de Carles Roman Ferrer.

Característiques
La platja és de sorra blanca i fina, i presenta una orientació est-sud-est, amb vent de mar a terra, tot i que en ser una badia tancada queda protegida de l'onatge. Aquesta platja posseeix un pendent escàs (a 50 metres de la riba s'arriba a una profunditat d’1,2 metres). Té fons sorrenc, excepte en els marges i les zones properes als espigons, on s'imposen les roques. Des de la costa s'albiren illots i esculls, com els escullets de sa Corbeta, sa Corbeta o l’illa Negra de l'oest, l’illa de ses Rates i l’escullet de l'illa de ses Rates.

Accessos
L'accés per carretera és senzill seguint la senyalització viària. El vehicle particular es pot estacionar de manera gratuïta pels voltants. També s’hi pot arribar en bicicleta, caminant o en transport públic.

Serveis
Al passeig marítim que recorre el litoral d'aquesta zona es poden trobar tot tipus de serveis de restauració i hotelers.
Hi ha diverses concessions maritimoterrestres que ofereixen a l'usuari el servei d'hamaques i para-sols.
La platja compta amb accessos per a persones amb mobilitat reduïda així com passarel·les de fusta que arriben fins al mar. La platja disposa de servei de socorrisme i primers auxilis.

Platja de Talamanca

Platja de Talamanca La platja de Talamanca, de 900 metres de longitud i 30 metres d'ample, es caracteritza per ser una platja familiar per ser una cala tancada, poc profunda i protegida dels corrents eòlics de grans dimensions. Talamanca és la platja més gran del municipi d'Eivissa, tot i que pot presumir de no patir aglomeracions.

Zona lliure de fums
L'Ajuntament d'Eivissa ha determinat dues zones lliures de fums. Es tracta de l'últim tram, conegut com ses Figueres, per on discorre el passeig de Pompeu Fabra. L'objectiu de l'Ajuntament és disminuir l'exposició al fum del tabac en la població i fomentar l'establiment de mesures de conscienciació mediambiental i de protecció de la salut entre els usuaris de la platja.

Característiques
És una platja de sorra blanca, de gra mitjà i amb algunes zones rocoses en els seus marges. Presenta una orientació sud-sud-est, un escàs pendent, un vent fluix de component sud i un fons sorrenc amb àrees recobertes per algues.
En aquesta mateixa zona, proveïda de tot tipus de serveis hotelers i restauració, es troba un escull de posidònia, de gran valor ecològic, tant per la seua extensió com per la seua qualitat. Constitueix una de les millors representacions d'aquest tipus de formacions a tota la Mediterrània occidental.

Accessos
L'accés per carretera és senzill seguint la senyalització viària. El vehicle particular es pot estacionar de manera gratuïta a l'aparcament existent o a les zones degudament senyalitzades. S’hi pot arribar amb autobús o a peu des de la ciutat d'Eivissa recorrent el passeig Joan Carles I. I també s’hi pot arribar amb barca, que té la seua sortida al port d'Eivissa i arriba fins a Marina Botafoch, a pocs metres de la platja.

Serveis
La platja de Talamanca està proveïda de dutxes i banys, una passarel·la de fusta que recorre tot el litoral i que la fa accessible a les persones amb discapacitat, així com diversos punts de vigilància i socorrisme durant la temporada d'estiu.
A la mateixa zona també hi ha tota mena d'establiments de restauració i hotelers que romanen oberts la major part de l'any, i l'Escola de Vela Municipal.
Talamanca també registra diverses concessions de platges que permeten a l'usuari llogar hamaques i para-sols.
A la mateixa platja es desenvolupa el programa d'activitats conegut com 'Un mar de possibilitats', consistent en la realització d'activitats aquàtiques, navegació a vela o caiac per millorar el desenvolupament físic i psicològic de persones amb discapacitat.

Platges

El municipi d'Eivissa compta amb tres platges: Talamanca, ses Figueretes i platja d'en Bossa, que comparteix amb el municipi de Sant Josep.

CONSELLS DE BONES PRÀCTIQUES PER GAUDIR DE LES PLATGES

-Quan aneu a la platja fixa-vos en on són ubicats els llocs de socors o salvament.
-Observau el color de la bandera que hi oneja i faceu-ne cas.
Verd: el bany està permès i les condicions per banyar-se, nedar o bussejar són bones, per la qual cosa no cal adoptar mesures especials diferents a les de la pròpia protecció personal. Tot i així, la mar sempre és impredictible i cal tenir precaució, fer cas de les advertències dels socorristes i mantenir una estreta vigilància sobre els infants.
Groga: Es permet el bany amb limitacions. La bandera de platja groga s'utilitza quan les condicions de la mar poden originar un perill per al bany, o bé quan hi ha animals, elements flotants, contaminació o altres circumstàncies que poden suposar un risc per a la salut de les persones.
Vermella: Es prohibeix el bany. S'utilitza sempre en platges perilloses i lliures quan el bany comporta un greu risc per a la vida o la salut de les persones.

Respectau sempre les advertències dels socorristes.
Practicau els esports en llocs destinats a això.
Extremau totes les precaucions amb els infants.
Utilitzau calçat adequat si caminau sobre les roques o penya-segats.
No abandoneu vidres ni escombraries; utilitzau les papereres existents
Dosificau l'exposició al sol, utilitzau cremes protectores i beveu líquids amb regularitat.

Mercats Nou, Vell, Pagès

La Regidoria de Comerç s'encarrega de la gestió dels mercats del municipi, com són el Mercat Nou, el Mercat Vell i el Mercat Pagès.

El Mercat Nou i el Mercat Vell estan pendents d'una reforma per a la seua modernització i millora, que el Consistori té el ferm objectiu d'impulsar. El mateix ocorre amb el Mercat pagès, per al qual es preveu un canvi d'ubicació més concorde a les seues necessitats.

El Mercat Nou té en l'actualitat 131 parades i 15 locals exteriors. El Mercat Vell compta amb 28 parades.

Les persones interessades a ocupar un lloc de venda als mercats poden consultar amb la Regidoria de Comerç sobre les parades que queden vacants.

Cicle integral de l'aigua

L'aigua és un bé indispensable per a la vida, el medi i les persones. Es tracta d'un recurs escàs i fràgil que requereix ser distribuït, tractat i destinat de forma eficaç i aquesta és una de les competències de la Regidoria, que busca la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
Per això, en aquest sistema de gestió sostenible de l'aigua, es persegueix un ús responsable i eficient que garanteixi la seva preservació i disponibilitat futura.

El municipi d'Eivissa es proveeix de fins a set captacions que són la dessaladora d'Eivissa, que depèn de l'Agència Balear de l'Aigua i la Qualitat Ambiental (Abaqua), la dessaladora de Sant Antoni, a través de la interconnexió- i de cinc pous. Aquests pous són els anomenats Cas Corp I, Cas Corp II, Es Fornàs, Can Fita i Can Costa.

L'aigua dels pous de Can Costa i Can Fita i de la interconnexió arriba directament al dipòsit general del municipi d'Eivissa, ubicat al puig Negre.

En canvi, l'aigua procedent de la dessaladora i dels pous de Cas Corp I i ​​II i Es Fornàs, arriba a una arqueta de rebombament situada al vessant del puig Negre.

Des d'aquest dipòsit municipal és des d'on se subministra el servei als ciutadans a través de la xarxa de sanejament. Tot i així, i perquè l'aigua arribi amb la suficient pressió a la zona de Dalt Vila, hi ha una estació de bombament anomenada Sant Josep, situada a la zona antiga i que impulsa l'aigua a la zona més alta de Dalt Vila.

La conducció que uneix les dues dessaladores, la d'Eivissa i Sant Antoni, i que en un futur se li sumarà la interconnexió amb Santa Eulària, permet configurar un sistema integral de dessalament per tal de poder cobrir els consums puntes que es donen en els mesos d'estiu o proveir en cas d’avaries.

La dessaladora d'Eivissa, per la seva banda, té una producció de 13.000 m3 diaris, que equival al subministrament d'uns 65.000 habitants i dóna servei al dipòsit municipal d'Eivissa i als municipis de Sant Antoni i Sant Josep.

La xarxa de sanejament del municipi d'Eivissa és una de les que menys pèrdues registra de tota l'illa. Tot i així, i per tal de minimitzar aquestes fuites i aprofitar al màxim l'aigua, des del Consistori es duen a terme tot un seguit d'obres per substituir i modernitzar aquestes conduccions.

La gestió del manteniment de totes les conduccions i de vetllar pel bon subministrament de l'aigua és de l'empresa concessionària Aqualia.

Així mateix també es pot informar de qualsevol incidència en el servei d'atenció al ciutadà Línia Verda.

Aqualia
Carrer de Sant Cristòfol, 24
902186018-971194436

Normativa
Per garantir el subministrament i la protecció del recurs hi ha normativa específica com pot ser el Pla Hidrològic de les Illes Balears així com el decret de sequera, impulsat des de l'estiu de 2015, després de la situació d'extrema gravetat en què es troben les masses d'aigua d’Eivissa.

PLA HIDROLÒGIC DE BALEARS
En un territori com el de les Illes Balears l'aigua és un recurs escàs, però que sense el qual no es pot concebre la vida, per això ha de protegir-se i no només per l'evident implicació d'aquest recurs en la preservació del medi natural de les illes, sinó també perquè forma part del patrimoni etnològic de la comunitat autònoma. Per això hi ha una normativa, el Pla Hidrològic de les Illes Balears, on s'estableix un marc de protecció de les aigües superficials continentals, les aigües costaneres i de transició, a més de les aigües subterrànies.

Aquest pla té com a objectiu prevenir el deteriorament de l'estat de les aigües subterrànies i superficials i protegir, millorar i regenerar totes les masses d'aigua superficial, entre d’altres.

DECRET DE SEQUERA
Les escasses pluges registrades al llarg d'aquests anys ha fet que les reserves hídriques disminueixin a nivells preocupants. Per aquest motiu el Govern balear, competent en la matèria, ha aprovat un decret de sequera en el qual s'adopten les mesures urgents i excepcionals de gestió dels recursos hídrics per pal·liar i corregir els seus efectes.

En aquesta línia també s'estan impulsant campanyes de conscienciació perquè tots els ciutadans siguin conscients del bé escàs que és l'aigua. L'Ajuntament d'Eivissa també s'ha sumat a aquestes campanyes per tal de corregir la situació de sequera.

Parcs i jardins

La Regidoria de Medi Ambient de la ciutat d'Eivissa té dins dels seus competència l'adequació, conservació i manteniment dels parcs i zones verdes del municipi.

Per tal de millorar el nivell de qualitat dels veïns d'Eivissa i oferir-los espais d'oci i esplai en bon estat, una brigada especial de jardineria s'ocupa de la cura d'aquestes zones verdes.

Per al departament, la conservació i increment de les zones verdes del municipi és una mostra d'apostar per un desenvolupament sostenible de la ciutat i el manteniment d'un entorn urbà net i confortable.

La neteja del municipi és una preocupació constant d'aquest Ajuntament que ha de ser compartida amb els veïns i amb la qual s'ha de comptar amb la participació de tots i amb més afany als parcs i zones verdes del municipi d’Eivissa.

Per poblar aquests jardins i zones verdes es trien espècies pròpies del clima mediterrani o de bona adaptació, resistents a la sequera per així aplicar criteris de sostenibilitat i millorar el sistema de reg. De fet, als carrers de la ciutat d'Eivissa hi ha plantades unes 49 espècies d'arbres. Cadascuna d'elles aporta unes notes de color, fullatge i perfum diferents. D'aquesta manera cada carrer té la seva pròpia identitat i es milloren les condicions ambientals.

La brigada de jardineria s'encarrega de la protecció fitosanitària, mitjançant tractaments biològics, que són mediambientalment sostenibles i no afecten la fauna existent a les zones verdes.