Gener 16, 2022

ajuntamentdaltvila

Projectes desenvolupats dins del Pla de Cooperació municipal

Projectes de Mobilitat any 2017
- Subministrament i instal·lació marquesina parada taxis per import total de 52.332,26 €
- Actualització del Pla de Mobilitat urbana sostenible del Municipi d'Eivissa per import de 21.054,00 €
- Posada en marxa d'una iniciativa de "A peu a l'escola" per import de 15.730,00.
- Subministrament parades intel·ligents per import de 17.061,00 €
- Instal·lació de tres punts de recàrrega ràpida elèctrica per a vehicles en el TM d'Eivissa: Passeig Joan Carles I, Parking Cas Dominguets i carrer de Joan Xicó (Parking Reina Sofia ) per un total de 61.789,81 €.

Projectes subvencionats al 50% pel Consell insular d'Eivissa: Departament de Territori i Mobilitat

Subvenció directa del Consell insular d’Eivissa a l’ajuntament d’Eivissa, en matèria de cooperació municipal, per a la realització d’obres de competencia municipal, per a l’any 2016. (PIOS/16).

Les obres de competencia municipal, executades y subvencionades pel Consell Insular d’eivissa a l’any 2016 són les següents:
- “Zona verde en acceso al C.P. Sa Bodega”. Import: 44.525,34 €.
- “Pavimento camino acceso Parque infantil can Escandell”. Import: 5.276,07 €.
- “Reposición pavimentación asfáltica calle Talamanca”. Import: 31.320,85 €.
- “Acceso Centro de salud Es Viver desde avda. Sant Josep por calle Font i Quer". Import: 13.306,61 €.
- “Adecuación aparcamiento es gorg”. Import: 59.688,17 €.
- “Camino peatonal dentro del aparcamiento Cas Dominguets. Import: 4.900,50 €.
- “Construcción de 56 nichos en el cementerio nuevo”. Import: 49.322,78 €.

Consell d'Eivissa

Programa de control de les colònies urbanes de gats

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa implementa un programa de control de les colònies de gats urbans a la ciutat d’Eivissa.
L’objectiu de la implementació del programa és poder fer una gestió de les sol·licituds de col·laboració que es reben a l’Ajuntament d’Eivissa dirigides a la consolidació de colònies controlades de gats urbans, per raons de sostenibilitat i benestar animal. D’aquesta manera, s’evita el creixement descontrolat de gats de carrer i abandonats, mantenint colònies de gats controlades amb el mètode de captura, esterilització i solta.

Per tal de garantir el correcte compliment, s’ha elaborat un protocol d’actuació que preveu una atenció coordinada de les colònies de gats i continuada al llarg del temps.
El procediment per part de la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Eivissa serà el següent: una vegada es detecti una colònia de gats s’avaluarà la zona, nombre d'exemplars existents, valoració de la situació i localització i identificació dels possibles col·laboradors. Igualment es contactarà amb les entitats col·laboradores perquè s'encarreguin de la gestió de la colònia i localització de col·laboradors autoritzats i responsable.

Una vegada realitzada aquesta avaluació, l’Ajuntament d’Eivissa informarà als veïns de les actuacions que es duran a terme i dels objectius que es persegueix aconseguir.
Un cop analitzada la colònia urbana, les fases del procés seran les següents: condicionament del lloc d'ubicació de la colònia i habilitació de les zones d'alimentació i recer; captura. Tant la recollida com la solta dels animals, en les colònies on existeixin col·laboradors, serà duta a terme per l’Ajuntament d’Eivissa.

La prioritat i el mètode de treball serà sempre aconseguir la millora de les condicions de les colònies de gats i facilitar la convivència entre ciutadans i animals. Per als animals que, pel seu caràcter sociable o per causes de salut no puguin tornar a la colònia, es reforçarà la col·laboració amb les associacions de protecció animal per promoure les adopcions.

Cartell gatsEls punts on es troben les colònies a la ciutat, estaran senyalitzats i els cuidadors i persones voluntàries, disposaran d’un carnet que els identifica com a voluntaris cuidadors de la colònia.
A partir d’ara, amb la seva gestió controlada, es preveu reduir o eliminar els possibles problemes que puguin sorgir associats a la presència de gats urbans no controlats, estabilitzar la grandària de les colònies, disminuint el volum d'animals ingressats als centres d'acolliment i afavorir la col·laboració dels col·lectius d'alimentadors i col·laboradors.

Enllaç a:
· Flyer informatiu del protocol
· Tràmit: Sol·licitud de control de colònies de gats urbans

Participa en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible del municipi d'Eivissa

Que és un pla de mobilitat urbana sostenible (PMUS)?
Document que recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles, és a dir, de mitjans de transport que siguin compatibles amb el creixement econòmic, cohesió social i defensa del medi ambient, garantint una millor qualitat de vida per als ciutadans.

Enllaç a:
· Proposta de PMUS per a Eivissa
· Annex I:
- ANNEX Plànols Línia 1
- ANNEX Plànols Línia 2
- ANNEX Plànols Línia 3
- ANNEX Plànols Línia 4
- ANNEX Plànols Línia 5
- ANNEX Plànols Línia 5 Bis

Objectius del PMUS d’Eivissa
• Disminució del trànsit.
• Disminució de l’ús de fonts energètiques no renovables.
• Reducció dels temps de viatge.
• Potenciació dels mitjans no motoritzats: vianant i bicicleta.
• Potenciació dels serveis de transport públic col·lectiu.
• Recuperació de l’espai urbà i reconversió en favor de l’accessibilitat.
• Millora de la salut dels ciutadans.

Per què he de participar-hi?
Per donar a conèixer les necessitats i preocupacions, per canviar les coses i per estar informat. El PMUS d’Eivissa serà més complet i més adaptat a la realitat amb la participació ciutadana.

Com puc participar?
Assistint als tallers presencials:
1. Sectorials:
17 d’octubre, 19.30 h. CP Sa Graduada
(Passeig d’Abel Matutes Juan, 1)
2. Territorials:
Es duran a terme durant el mes
d’octubre a través de les associacions de veïns.
(Dates a concretar)
A través del següent formulari (termini de recepció de propostes el 17 de novembre de 2018): TANCAT

PODEU DESCARREGAR LES APORTACIONS I CONCLUSIONS DEL PROCÉS PARTICIPATIU DES D'AQUEST ENLLAÇ:
· Actes, aportacions i valoracions PMUS

Medi ambient
Nombre d`articles:
21
Agenda Local 21
Nombre d`articles:
7
Butlletí Agenda Local 21
Nombre d`articles:
1
Agenda Local 21 Organització
Nombre d`articles:
4
Agenda Local
Nombre d`articles:
1
Gestió
Nombre d`articles:
1
Platges
Nombre d`articles:
4
Urbanisme
Nombre d`articles:
6
Patrimoni
Nombre d`articles:
25
Declaració Unesco
Nombre d`articles:
1
Museus
Nombre d`articles:
7
Consorci
Nombre d`articles:
2
Història de la ciutat d'Eivissa
Nombre d`articles:
1
Béns catalogats
Nombre d`articles:
4
Espais d'interés
Nombre d`articles:
9
Mobilitat
Nombre d`articles:
9
Policia Local
Nombre d`articles:
1
Vies públiques
Nombre d`articles:
4
Comerç
Nombre d`articles:
8
Salut Pública
Nombre d`articles:
2